دوستان همیشه ی من

سلام

از کامنتاتون هم تنم لرزید هم دلم خندید. خندید که این همه مشقت و مرارت و سختی راه، الان به نتیجه رسیده و از من توقع غیر از خوبی نمیره. این امیدوارم کرد و دلم قنج رفت و حال کردم. ولی تنم لرزید که وای از ما و این همه غفلت. این مسئولیتی که شما از من توقع دارید، کمرمو میشکونه. 

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه فال به نام من بیچاره زدند

رفقا شما رو به زلالیتون قسم دعام کنید. هم من و هم رفقای همکارمو. نمیدونین این کار چقد سخت و پرمسئولیته. اگه خدای نکرده یه راه کج به یه نفر نشون بدیم و یه بار خدای نکرده حرفی غیر از حق بزنیم و مسیر زندگی کسی رو تغییر بدیم...

از فکر کردن بهش پشتم میلرزه. شما رو به خوبیهاتون قسم میدم دعام کنید. این راه و این مسیر به قدر کافی شیطان سر راهم میفرسته. دعام کنید به حق تمام لحظات خوش و خوبی که شاید براتون ساختم.

این از حقوق من بر شماست که لغزشم رو تذکر بدید و برام دعا کنید که از این صراط، خارج نشم.

حقوق شما بر من هم، به دیده منت. خدا توفیق بده، خدمت خواهم کرد.

رفقا من بدم. میدونم. من بدم که دوستانی از من به من نزدیکتر، یه کم در اصولی از زندگی، کاهل شدن. میدونم که من بدم و این تبعات همنفسی با نااهلی مثل منه، ولی دلم طاقت نداره، دعا کنید که هم من خوب شم هم اونا زلال بمونن.

از لطفتون به روز از نو بی نهایت سپاس.

قول میدم که خیلی خیلی بهتر از اینا بشه. شرط میبندم به جایی میرسه که یک فریمش رو هم از دست نمیدین.

من برای هم نفسی با شما فقط یه یاعلی میخوام و یه کوچولو صبر.

یاعلی

/ 0 نظر / 22 بازدید