خدایا چه میکنی با من؟

باران میبارد

یتیمم قبول ولی چرا به رخم کشیدی؟

چه میکنی؟

یا دل نداری یا نمیدونی درد یتیمی چیه!

چرا گذاشتی تو دهن وحید؟!

دنیا ارث بابامه!

عزیز دلم ... منتظر آن دمم که نگاهم کنی

شدم زمین روغنی!

آب ازم میگذره و خودم خیس نمیشم

خدا

من بابا میخوام

بیست و سوم ذی القعده رفت زیارت مخصوص امام رضا و نیومده تا حالا

تو ارتباط نجف گفت اینجا خونه ی پدری شیعه هاس

وحید میگفت تو بقیع خشمم میگیره

تو نجف دست یه مرد پشت سرته!

گفت دنیا ارث بابامه!

منم بابا میخوام!

یه سال شده ندیدمش

باران می بارد

/ 0 نظر / 21 بازدید