زکات خویش را پرداخت ساقی... آه دستی نیست...

 

 

 

نا مردمان خورشید را شق القمر کردند...

 

 

/ 2656 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی

[فرشته]

یاس(ازمشهد)

خوب بخوابین خواب مامولکو ...سوسک...جن... ببینین...[نیشخند]

یاس(ازمشهد)

[بغل][ماچ][خداحافظ]

[شیطان]

یاس(ازمشهد)

پلاس برو بخواب زشته بچه جان...

چراچراچرا؟؟؟

[خداحافظ]

[خجالت]

[ناراحت]

[لبخند]