ديدار

۱- با مدیر شبکه جوان به همراه مدیران تمام گروه ها و چند تا از برنامه سازا رفتیم بازدید از خبرگزاری فارس!

۲- خبرنگار مسلمان یا همان حامد طالبی دات بلاگفا در آن خبرگزاری مشغول است.

۳- حامد طالبی بر سر دکتر گیل آبادی و بقیه دوستان از جمله بنده منت گذاشته و ما را به حضور پذیرفتند تا دیدار فرمالیته نشود احیاناْ خدای ناکرده!

۴- ایشان در ابتدای کار سند بی کفایتی دکتر خجسته را به عنوان معاون سازمان و ریاست صدا که دست نوشته ی خودشان بود به دکتر گیل آبادی داد تا اطرافش را بیشتر بشناسد آقای دکتر!

۵- ایشان قرار بود طبق اوامر خودشان به ماجرای فرزاد حسنی و ۱۸ تیر هم رسیدگی کنند که زمان یاریشان نکرد متاسفانه!   

۶- ایشان همانطور که سایت ها و شبکه های خارجی،‌ معاند و مخالف را نمیخواند و نمی بیند، رادیو جوان را هم گوش نمیکند که خدای ناکرده ... استغفرالله.

۷- ایشان از منتقدان قسم خورده رادیو جوان و برنامه های آن است! (به بند قبل زیادی توجه کنید احیاناْ)

۸- آقای طالبی به دکتر گیل آبادی دستور دادند تا به دانشگاه امام صادق (ع) بروند و از خودشان دفاع کنند در برابر این همه بی... لااله الالله!؟!

۹- همکاران ایشان در خبرگزاری مدام از ما عذرخواهی کردند از بابت ایشان!

۱۰- وقت بیشتری صرف ایشان نمیکنم! کارهای جدی تری دارم!

۱۰.۵- حامد طالبی دات بلاگفا همان خبرنگار مسلمان است جداْ.

۱۱- آقای مسلمان التماس دعا

/ 0 نظر / 18 بازدید