و آغاز اینگونه است...

image001.jpg

اینجا کلبه مجازی است!

مجاز برای آنان که ناخوانده میهمان منند.

قدمتان خرم...

مدتهاست در فکر لذت مجازی از فضایی مجازی ام.

شاید از اولین اعضای پرشین بلاگ بودم!

آنقدر که شناسه کاربری و رمز عبورم را فراموش کرده ام.

اکنون و پس از سالها دل به دنیایی مجازی سپردم،

 شاید در ضمیر پنهانم قرار است در شلوغ بازار بی وقتی 

                                        زمانی را برای خلوت با خودم بیابم.

                  خلوتی با حضور هیات منصفه مردمی...

/ 0 نظر / 41 بازدید