هوا بس ناجوانمردانه پس است...

Sunset@WadiGharaba2.preview.jpg

 

 

 

 

 

 

بعضی ها فکر میکنن که کارشون درسته

بعضی ها فکر میکنن که کار پدرشون درسته

بعضی ها فکر میکنن که همه کارای درست کار پدرشونه

بعضی ها فکر میکنن که هر چی کار درسته ارث پدرشونه

بعضی ها فکر میکنن که همه کار درستا پدرشونن

بعضی ها فکر میکنن که ارث پدرشون همه کارای درسته

بعضی ها فکر میکنن که اگه بخوان کار درست کنن باید از پدرشون مایه بذارن

بعضی ها فکر میکنن که فقط تو یه جاهای خاص میشه کار درست کرد

بعضی ها فکر میکنن که یه جاهایی نمیشه کار درست کرد

بعضی ها فکر میکنن که همه ی کارا یه جا درست میشه

بعضی ها فکر میکنن که اون یه جا مال پدرشونه

بعضی ها فکر میکنن که اگه کار درست کردن باید به همه بگن

بعضی ها فکر میکنن که اگه کسی بخواد کار درست کنه باید به اونا بگه

بعضی ها فکر میکنن که باید به همه بگن...

بعضی ها فکر میکنن که کار درست کردن از پر کردن است

بعضی ها فکر میکنن که اگه فقط پر کنن کار درست کردن

بعضی ها فکر میکنن که هر کار درستی گرد است

بعضی ها فکر میکنن که کار درست گردو است

بعضی ها فکر میکنن که پدرشان تاجر گردو بوده

بعضی ها فکر میکنن که بقیه گردو فروشن

بعضی ها فکر میکنن که ته کار درست باید نیوز داشته باشه

بعضی ها فکر میکنن که چون نیوز دارن کارشون درسته

بعضی ها فکر میکنن که دارن فکر میکنن

بعضی ها فکر میکنن که بقیه فکر نمیکنن

باز خدا پدر بعضی ها رو بیامرزه که فکر میکنن. بعضی ها که اصلا فکر نمیکنن!

تو وبلاگ سید حسین حسینی یه نظر سنجیه؛ حتما شرکت کنید. 

/ 0 نظر / 25 بازدید